ورود به سامانه

مهر فناوران تابش

تحت حمایت و نظارت پارک علم و فناوری (جهاد دانشگاهی) استان کرمانشاه
پیشرو در توسعه اشتغال خانگی ، تولید کننده و طراح انواع چرخ نخ ریسی و ماشین جوجه کشی 

سبد خرید خالی

ماشین جوجه کشی ۳۶ قطعه ای (حرفه ای مرغی)

ویژگی ها

۱)توانایی تبدیل انواع تخم ماکیان

۲)بدنه pvc

۳) بی صدا 

۴) با هچ بالا

۵) برق شهری۲۲۰ ولت

۶) نشانگر دما و رطوبت

۷) چرخش تخم ریلی

۸) سیستم کنترل فول دیجیتال

۹) ضد آب

ماشین جوجه کشی 36 قطعه ای (حرفه ای مرغی)

ماشین جوجه کشی ۶۲ قطعه ای (حرفه ای مرغی)

ویژگی ها

۱)توانایی تبدیل انواع تخم ماکیان

۲)بدنه pvc

۳) بی صدا 

۴) با هچ بالا

۵) برق شهری۲۲۰ ولت

۶) نشانگر دما و رطوبت

۷) چرخش تخم ریلی

۸) سیستم کنترل فول دیجیتال

۹) ضد آب