ورود به سامانه

مهر فناوران تابش

تحت حمایت و نظارت پارک علم و فناوری (جهاد دانشگاهی) استان کرمانشاه
پیشرو در توسعه اشتغال خانگی ، تولید کننده و طراح انواع چرخ نخ ریسی و ماشین جوجه کشی 

سبد خرید خالی

دستگاه ریسندگی

 • ویژگی ها

  ۱) تولید ۴ تا ۸ برابری نسبت به تولید روش سنتی

  ۲)مشابهت نمونه نخ تولیدی با نمونه نخ سنتی

  ۳) کم صدا 

  ۴) راحتی آموزش

  ۵) راحتی کار

  ۶) بدون نیاز به برق

  ۷) توانایی کار توسط افراد با سنین مختلف

  ۸) قیمت پایین نسبت به نمونه خارجی (۱۴ برابر کمتر)

  ۹) استهلاک کم دستگاه

  ۱۰) قابلیت کنترل سرعت 

  ۱۱) قابلیت تنظیم میزان تاب و ضخامت نخ توسط ریسنده

  ۱۲) قابلیت ریس انواع الیاف همچون پشم گوسفند؛موی بز؛ پشم شتر؛ ابریشم و سایر الیاف

  ۱۳) جابجایی آسان به خاطر سبک بودن(۱۰کیلو)

  ۱۴) تبدیل انواع الیاف به نخ با ضخامت پایین( مانند ضخامت نخ قرقره جهت پارچه البسه و عبا)

  ضمانت بی قید و شرط ۶ ماهه

   

   

 • مخصوص ریسیدن نخ شال، عبا و البسه

  چرخ پشم ریسی خانگی پشم و الیاف (فرش؛گلیم و گبه ..)

  ویژگی ها

  ۱) تولید ۴ تا ۸ برابری نسبت به تولید روش سنتی

  ۲)مشابهت نمونه نخ تولیدی با نمونه نخ سنتی

  ۳) کم صدا

  ۴) راحتی آموزش

  ۵) راحتی کار

  ۶) مصرف کم انرژی برق(۷۰ وات)

  ۷) توانایی کار توسط افراد با سنین مختلف

  ۸) قیمت پایین نسبت به نمونه خارجی (۱۴ برابر کمتر)

  ۹) استهلاک کم دستگاه

  ۱۰) قابلیت کنترل سرعت

  ۱۱) قابلیت تنظیم میزان تاب و ضخامت نخ توسط ریسنده

  ۱۲) قابلیت ریس انواع الیاف همچون پشم گوسفند؛موی بز؛ پشم شتر؛ ابریشم و سایر الیاف

  ۱۳) جابجایی آسان به خاطر سبک بودن(۱۰کیلو)

  ۱۴) تبدیل انواع الیاف به نخ با ضخامت پایین( مانند ضخامت نخ قرقره جهت پارچه البسه و عبا)

  ضمانت بی قید و شرط ۶ ماهه

 • ویژگی ها

  چرخ ریسندگی خانگی دیجیتالی پیشرفته صادراتی «حنا» مخصوص پشم و الیاف (فرش؛گلیم و گبه ..)

  ۱) تولید ۴ تا ۸ برابری نسبت به تولید روش سنتی

  ۲)مشابهت نمونه نخ تولیدی با نمونه نخ سنتی

  ۳) کم صدا بودن

  ۴) راحتی آموزش

  ۵) راحتی کار

  ۶) مصرف کم انرژی برق(۷۰ وات)

  ۷) توانایی کار توسط افراد با سنین مختلف

  ۸) قیمت پایین نسبت به نمونه خارجی (۶ برابر کمتر)

  ۹) استهلاک کم دستگاه

  ۱۰) قابلیت کنترل دیحیتالی سرعت

  ۱۱) قابلیت تنظیم میزان تاب نخ 

  ۱۲) قابلیت ریس انواع الیاف همچون پشم گوسفند؛موی بز؛ پشم شتر؛ ابریشم و سایر الیاف

  ۱۳) جابجایی آسان به خاطر سبک بودن(۶.۵کیلو)

  ۱۴) ضمانت بی قید و شرط ۶ ماهه

  ۱۵) دارای بدنه چوبی

  ۱۶) دارای سیستم خنک کننده

   

 • ویژگی ها

  ۱) تولید ۴ تا ۸ برابری نسبت به تولید روش سنتی

  ۲)مشابهت نمونه نخ تولیدی با نمونه نخ سنتی

  ۳) کم صدا بودن

  ۴) راحتی آموزش

  ۵) راحتی کار

  ۶) مصرف کم انرژی برق(۷۰ وات)

  ۷) توانایی کار توسط افراد با سنین مختلف

  ۸) قیمت پایین نسبت به نمونه خارجی (۱۸ برابر کمتر)

  ۹) استهلاک کم دستگاه

  ۱۰) قابلیت کنترل دیحیتالی سرعت

  ۱۱) قابلیت تنظیم میزان تاب و ضخامت نخ توسط ریسنده

  ۱۲) قابلیت ریس انواع الیاف همچون پشم گوسفند؛موی بز؛ پشم شتر؛ ابریشم و سایر الیاف

  ۱۳) جابجایی آسان به خاطر سبک بودن(۱۱ کیلو)

  ۱۴) ضمانت بی قید و شرط ۶ ماهه

  ۱۵) دارای دیواره محافظ

 • چرخ پشم ریسی خانگی پشم و الیاف (فرش؛گلیم و گبه ..)

  ویژگی ها

  ۱) تولید ۴ تا ۸ برابری نسبت به تولید روش سنتی

  ۲)مشابهت نمونه نخ تولیدی با نمونه نخ سنتی

  ۳) کم صدا بودن

  ۴) راحتی آموزش

  ۵) راحتی کار

  ۶) مصرف کم انرژی برق(۷۰ وات)

  ۷) توانایی کار توسط افراد با سنین مختلف

  ۸) قیمت پایین نسبت به نمونه خارجی (۱۷ برابر کمتر)

  ۹) استهلاک کم دستگاه

  ۱۰) قابلیت کنترل سرعت

  ۱۱) قابلیت تنظیم میزان تاب و ضخامت نخ توسط ریسنده

  ۱۲) قابلیت ریس انواع الیاف همچون پشم گوسفند؛موی بز؛ پشم شتر؛ ابریشم و سایر الیاف

  ۱۳) جابجایی آسان به خاطر سبک بودن(۱۱ کیلو)

  ۱۴) ضمانت بی قید و شرط ۶ ماهه

  ۱۵) دارای دیواره محافظ

 • ویژگی ها

  ۱) تولید ۴ تا ۸ برابری نسبت به تولید روش سنتی

  ۲)مشابهت نمونه نخ تولیدی با نمونه نخ سنتی

  ۳) کم صدا بودن

  ۴) راحتی آموزش

  ۵) راحتی کار

  ۶) مصرف کم انرژی برق(۷۰ وات)

  ۷) توانایی کار توسط افراد با سنین مختلف

  ۸) قیمت پایین نسبت به نمونه خارجی (۱۸ برابر کمتر)

  ۹) استهلاک کم دستگاه

  ۱۰) قابلیت کنترل سرعت

  ۱۱) قابلیت تنظیم میزان تاب و ضخامت نخ توسط ریسنده

  ۱۲) قابلیت ریس انواع الیاف همچون پشم گوسفند؛موی بز؛ پشم شتر؛ ابریشم و سایر الیاف

  ۱۳) جابجایی آسان به خاطر سبک بودن(۱۶ کیلو)

  ۱۴) قابلیت کلاف نمودن نخ بعد از ریس توسط ریسنده

  ۱۵) تبدیل گلوله نخ به کلاف به راحتی و در زمان کم

  ۱۶) ضمانت بی قید و شرط ۶ ماهه

  ۱۷) دارای دیواره محافظ