ورود به سامانه

مهر فناوران تابش

تحت حمایت و نظارت پارک علم و فناوری (جهاد دانشگاهی) استان کرمانشاه
پیشرو در توسعه اشتغال خانگی ، تولید کننده و طراح انواع چرخ نخ ریسی و ماشین جوجه کشی 

سبد خرید خالی

 

 

 تصویر  نام دستگاه

قیمت

(ریال)

میزان مصرف 

انرژی (وات)

وزن

(کیلوگرم)

   چرخ ریسندگی خانگی دیجیتال پیشرفته حنا 40,000,000 70 6.5 
   چرخ ریسندگی خانگی دیجیتالی+ دولاتاب 32,000,000 70 11
  چرخ ریسندگی خانگی پدالی دولاتاب 54,000,000 0 10
  چرخ ریسندگی خانگی پشم و الیاف  27,000,000 70 11
  چرخ ریسندگی خانگی پشم و الیاف  25,000,000 70 10
  چرخ ریسندگی دیجیتال به همراه کلاف کن نخ  40,000,000 70  21
  چرخ ریسندگی به همراه کلاف کن نخ  37,000,000 70 21
  کلاف کن نخ دستی  20,000,000 0 10